Pytania Ruchu Wolność i Równość do Prezydenta Komorowskiego i Posła Dudy

W dniu 20 maja odbyła się w Sejmie konferencja prasowa Ruchu Wolność i Równość, na której przedstawione zostały pytania do Prezydenta Komorowskiego i Posła Dudy przed ich czwartkową debatą telewizyjną. W konferencji wzięli udział prof. Jan Hartman, poseł Twojego Ruchu Piotr Bauć, Małgorzata Marenin i Artur Chys.

Pytania:

1. Pierwszym postulat Deklaracji programowej Ruchu Wolność i Równość brzmi:

„Chcemy Polski ludzi wolnych i równych, otwartej i tolerancyjnej.
Państwo polski musi być demokratycznym państwem prawnym, gwarantem
ochrony praw i wolności obywatelskich, neutralnym światopoglądowo.”

W jaki sposób zrealizuje Pan jako Prezydent postulat wolności i
równości obywateli, oraz zasadę neutralności światopoglądowej?

2. Artykuł drugi konstytucji stanowi, iż Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej. Według danych Eurostatu, co trzeci
pracujący Polak zatrudniony jest na umowie tymczasowej, zwanej
potocznie umową śmieciową, nie dającej gwarancji bezpieczeństwa
socjalnego.

W jaki sposób zrealizuje Pan jako Prezydent, będący strażnikiem
konstytucji, zasadę sprawiedliwości społecznej, w odniesieniu do tego
problemu?

3. Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że ponad dwa tysiące
szkół podstawowych może znaleźć się w rękach stowarzyszeń i fundacji.
Wiele z nich to organizacje wyznaniowe. Konsekwencją tego może być
obniżenie standardów nauczania, przeludnienie klas, pogorszenie
warunków pracy nauczycieli oraz brak gwarancji świeckości szkoły.

Jako Wolność i Równość uważamy, że dostęp do powszechnej edukacji na wysokim poziomie jest gwarancją sukcesu młodego pokolenia, zaś praca nauczycieli musi być godziwie nagradzana.

Zwracamy się zatem do Pana Prezydenta Komorowskiego oraz do Pana Posła Dudy, o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.